Zarząd Klastra

Zarząd Klastra

Nowy_Admin
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela – prezes zarządu
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik – wiceprezes zarządu
Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – członek zarządu
Dr Hab. N. Med. Prof. UR Krzysztof Gutkowski – członek zarządu
MGR Sławomir Wroński – członek zarządu
Mgr Marzena Filipek – członek zarządu 
Kategoria: