Oferta Naukowa

Oferta nr 2 - Osoba prowadząca: dr hab. inż. Sławomir Miechowicz

Andrzej Bąk

Dane adresowe i kontaktowe 

Imię i nazwisko:  dr hab. inż. Sławomir Miechowicz

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Jednostka administracyjna: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Konstrukcji Maszyn

Adres: al. Powstańców Warszawy 12,

35-959 Rzeszów Budynek: L

Nr pokoju: L-28.325 Telefon: 606762117 E mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opis prowadzonych badań w zakresie medycyny i inżynierii medycznej 

Zainteresowania naukowe: 

 1. projektowanie przyrządów i urządzeń wspomagających funkcjonowanie oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych (inżynieria rehabilitacyjna),
 2. techniki obrazowania CT, MRI dla potrzeb Reverse Engineering,
 3. techniki Reverse Engineering i Rapid Prototyping dla potrzeb modelowania medycznego,
 4. techniki wspomagania komputerowego CAD/CAM/CAE w modelowaniu medycznym,
 5. analiza numeryczna i doświadczalna w zastosowaniach medycznych.

Realizowane prace badawcze:

 1. konstrukcja innowacyjnych urządzeń wspomagających funkcjonowanie oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych,
 2. opracowanie metody projektowania implantów podokostnowych - modelowanie medyczne dla potrzeb implantologii stomatologicznej,
 3. opracowanie metody modelowania wielkogabarytowych struktur kostnych dla potrzeb ortopedii,
 4. opracowanie metody odwzorowania struktur cienkościennych,
 5. opracowanie metody wytwarzania modeli hybrydowych dla potrzeb symulacji złożonych przypadków klinicznych,
 6. analiza nasilenia artefaktów generowanych przez standardowe wkłady koronowo-korzeniowe w badaniach tomografii stożkowej CBCT. 

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie medycyny i inżynierii medycznej 

 1. Katedra Radiologii CMUJ w Krakowie, • Klinika Implantologii Stomatologicznej S. Isaryk - w Bydgoszczy,
 2. Oddział Urazowo – Ortopedyczny Szpitala Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Krakowie,
 3. Ośrodek Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu NZOZ Orto-Med w Krakowie,
 4. Bibus Menos sp. z o.o. z Gdańska,
 5. Profund sp. komand. z siedzibą w Nowej Dębie,
 6. Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 8. Centrum Medyczne 4M Spółką z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 9. Szpital Skawina Spółką z o.o. z siedzibą w Skawinie. 

Publikacje 

 

 

Projekty badawcze oraz szkoleniowe, wdrożenia, patenty zgłoszenia patentowe oraz inne rozwiązania użytkowe 

 1. Projekt badawczy własny: „Metody modelowania MES połączonych, skomplikowanych powierzchni swobodnych na przykładzie więzozrostu czaszkowego. Wpływ geometrii na rozkład naprężeń w obszarze połączenia” – w ramach umowy nr: U-7348/G (2008-2010) - główny wykonawca,
 2. projekt społeczny: portal integracyjny dla osób niepełnosprawnych: www.rampa.net.pl (2015-2016)
 3. projekt:  „Inkubator Innowacyjności” (2015),
  1. P. Fudali, S. Miechowicz „Wózek zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych”.
  2. A. Kalina S. Miechowicz „Mobilne urządzenie ułatwiające przesiadanie osobom niepełnosprawnym”. 

Wybrane patenty i wnioski patentowe (w zakresie medycyny i inżynierii medycznej): 

 1.   Fudali P., Miechowicz S.: Nastawna rampa do pokonywania przeszkód poprzecznych. 2010, P.390628 - patent
 2. T. Kudasik, S. Miechowicz “Sposób odwzorowania modeli medycznych ze strukturą wewnętrzną i z wykorzystaniem materiałów o odmiennych właściwościach”, nr. P.398644 2015 - patent
 3. T. Kudasik, S. Miechowicz: Method of reproducing complex thin-walled objects 2015, PCT/PL2015/050045
 4. T. Kudasik, S. Miechowicz: System of adaptation standing frame supporting the rehabilitation process of the disabled 2015, PCT/PL2015/050046
 5. P. Fudali, S. Miechowicz: Device for carrying patients in lying position 2015, PCT/PL2015/050042 • •• • P. Fudali,S. Miechowicz: Wheelcularly for the disabled 2015, PCT/PL2015/050013
 6. P. Fudali, T. Kudasik, S. Miechowicz: Remote control for the disabled 2015, PCT/PL2015/050050
 7. P. Fudali, T. Kudasik, S. Miechowicz: Manipulator for the disabled 2015, PCT/PL2015/050044 

Udział w wystawach i targach innowacyjności - wyróżnienia 

 1. FIRI Award For The Best Invention „Wózek zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych”, 43rd International Exhibition of Inventions Geneva. GENEVA INVENTIONS 2015
 2. S. Miechowicz, P. Fudali „Wózek zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych”, VIII Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015 - złoty medal
 3. S. Miechowicz, P. Fudali „Wózek zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych”, 43rd International Exhibition of Inventions Geneva. GENEVA INVENTIONS 2015 - srebrny medal
 4. S. Miechowicz, T. Kudasik „Sposób odwzorowania modeli medycznych ze strukturą wewnętrzną i z wykorzystaniem materiałów o odmiennych właściwościach”, 43rd International Exhibition of Inventions Geneva. GENEVA INVENTIONS 2015 - srebrny medal
 5. S. Miechowicz, T. Kudasik „Sposób odwzorowania modeli medycznych ze strukturą wewnętrzną i z wykorzystaniem materiałów o odmiennych właściwościach”, VIII Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015 - srebrny medal 

Aparatura badawcza i oprogramowanie w jednostce do wykorzystania w zakresie medycyny i inżynierii medycznej