Oferta Naukowa

Oferta nr 6 - Osoba prowadząca: dr inż. Tomasz Kudasik

Andrzej Bąk

Dane adresowe i kontaktowe 

Imię i nazwisko:  dr inż. Tomasz Kudasik

Stanowisko: adiunkt

Jednostka administracyjna: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Konstrukcji Maszyn

Adres: al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów Budynek: L

Nr pokoju: L-28.325 Telefon: 17 865 1637 E mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis prowadzonych badań w zakresie medycyny i inżynierii medycznej 

Zainteresowania naukowe:  

 1. prowadzenie analiz doświadczalnych w zastosowaniach medycznych z wykorzystaniem m.in. metod elastooptycznych na światło przechodzące jak i światło odbite od powłoki światłoczułej,
 2. projektowanie przyrządów i urządzeń wspomagających funkcjonowanie oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych (inżynieria rehabilitacyjna),
 3. wykorzystanie techniki Reverse Engineering i Rapid Prototyping dla potrzeb modelowania medycznego,  
 4. wykorzystanie techniki wspomagania komputerowego CAD/CAM/CAE w modelowaniu medycznym,  Realizowane prace badawcze:
 5. konstrukcja innowacyjnych urządzeń wspomagających funkcjonowanie oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych,
 6. opracowanie metody modelowania wielkogabarytowych struktur kostnych dla potrzeb ortopedii,
 7. opracowanie metody odwzorowania struktur cienkościennych, opracowanie metody wytwarzania modeli hybrydowych dla potrzeb symulacji złożonych przypadków klinicznych, 

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie medycyny i inżynierii medycznej 

 1. Katedra Radiologii CMUJ w Krakowie,
 2. Klinika Implantologii Stomatologicznej S. Isaryk - w Bydgoszczy,
 3. Oddział Urazowo – Ortopedyczny Szpitala Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Krakowie,
 4. Ośrodek Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu NZOZ Orto-Med w Krakowie,
 5. Bibus Menos sp. z o.o. z Gdańska, • Profund sp. komand. z siedzibą w Nowej Dębie,
 6. Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 8. Centrum Medyczne 4M Spółką z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 9. Szpital Skawina Spółką z o.o. z siedzibą w Skawinie. 

Wybrane publikacje w zakresie medycyny i inżynierii medycznej: 

 1. Markowski T., Markowska O., Kudasik T., Miechowicz S.: Wykorzystanie tomografii komputerowej i metody rapid prototyping dla potrzeb otolaryngologii, POLSKA AKADEMIA NAUK, ARCHIWUM ODLEWNICTWA, t.8, s.199-202, 2008 
 2. Miechowicz S., Kudasik T., Markowska O., Chrzan R., Urbanik A.: Individually Fitted Hearing Aid Device Manufactured Using Rapid prototyping Based on Ear CT - A Case Report, SPRINGER, NEURORADIOLOGY, t.22, s.209-213, 2009 
 3. Miechowicz S., Kudasik T., Markowska O., Chrzan R., Urbanik A.: Rapid prototyping in manufacturing of external auditory canal model for a hearing aid device, SPRINGER, EUROPEAN RADIOLOGY, Konferencja: ECR 2009 European Congress of Radiology, t.19, s.C-493, Wiedeń 2009 
 4. Miechowicz S., Markowska O., Kudasik T., Chrzan R., Urbanik A.: Reverse engineering and rapid prototyping based on CT data in manufacturing of individually adjusted cranioplasty prosthesis and hearing aid device, SPRINGER, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED RADIOLOGY AND SURGERY, t.4, s.287-288, 2009 
 5. Miechowicz S., Chrzan R., Urbanik A., Kudasik T.: 3D reconstruction of complex surfaces of syndesmoses cranii based on the spiral CT and CBCT data, SPRINGER - VERLAG, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED RADIOLOGY AND SURGERY, t.6, s.265-266, 2011 
 6. Miechowicz S., Markowski T., Kudasik T., Markowska O.: Design and Fabrication of Medical Models with Rapid Prototyping Techniques and Vacuum Casting, DEMI 2011 10th Anniversary International Coference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information, s.297-302, 2011 
 7. Miechowicz S., Chrzan R., Kudasik T., Urbanik A., Mikulski P.: Medical hybrid model generation with Polyjet Matrix rapid prototyping technology based on CT data,  SPRINGER - VERLAG, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED RADIOLOGY AND SURGERY, t.6, s.264-265, 2011 
 8. Kudasik T., Markowski T., Markowska O., Miechowicz S.: Methods of fabrication of medical models with complex spatial structure, PAN - ODDZIAŁ W KATOWICACH, ARCHIWUM ODLEWNICTWA, t.11, s.125-130, 2011 
 9. Markowska O., Kudasik T., Miechowicz S.: Modele medyczne do badań doświadczalnych, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, t.60, s.203-206, 2014 
 10. Kudasik T., Libura M., Markowska O.,. Miechowicz S.: Methods for designing and fabrication large-size medical models for orthopaedics. Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences 63 (3), 623-627, 2015 

Projekty badawcze oraz szkoleniowe, wdrożenia, patenty zgłoszenia patentowe oraz inne rozwiązania użytkowe 

 1. Projekt badawczy własny: „Metody modelowania MES połączonych, skomplikowanych powierzchni swobodnych na przykładzie więzozrostu czaszkowego. Wpływ geometrii na rozkład naprężeń w obszarze połączenia” – w ramach umowy nr: U-7348/G (2008-2010) - główny wykonawca,
 2. projekt społeczny: portal integracyjny dla osób niepełnosprawnych: www.rampa.net.pl (2015-2016) 

Wybrane patenty i wnioski patentowe (w zakresie medycyny i inżynierii medycznej):  

 1. T. Kudasik, S. Miechowicz “Sposób odwzorowania modeli medycznych ze strukturą wewnętrzną i z wykorzystaniem materiałów o odmiennych właściwościach”, nr. P.398644 2015 - patent
 2. T. Kudasik, S. Miechowicz: Method of reproducing complex thin-walled objects  2015, PCT/PL2015/050045
 3. T. Kudasik, S. Miechowicz: System of adaptation standing frame supporting the rehabilitation process of the disabled  2015, PCT/PL2015/050046
 4. P. Fudali, T. Kudasik, S. Miechowicz: Remote control for the disabled  2015, PCT/PL2015/050050
 5. P. Fudali, T. Kudasik, S. Miechowicz: Manipulator for the disabled  2015, PCT/PL2015/050044 

Udział w wystawach i targach innowacyjności - wyróżnienia 

 1. S. Miechowicz, T. Kudasik „Sposób odwzorowania modeli medycznych ze strukturą wewnętrzną i z wykorzystaniem materiałów o odmiennych właściwościach”, 43rd International Exhibition of Inventions Geneva. GENEVA INVENTIONS 2015 - srebrny medal
 2. S. Miechowicz, T. Kudasik „Sposób odwzorowania modeli medycznych ze strukturą wewnętrzną i z wykorzystaniem materiałów o odmiennych właściwościach”, VIII Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015 - srebrny medal 

Aparatura badawcza i oprogramowanie w jednostce do wykorzystania w zakresie medycyny i inżynierii medycznej 

 1. Zestaw PhotoStress firmy Vishay do analizy naprężeń metodą światła odbitego  (polaryskop na światło odbite, model LF/Z-2)