Oferta Naukowa

przPolitechnika Rzeszowska jest jednym z członków założycieli klastra technologie w medycynie "Technomed". Pracownicy Politechniki przygotowali informację o prowadzonych aktualnie pracach naukowo badawczych dążących do opracowania i zastosowania nowoczesnych technologii w medycynie. Przygotowana oferta powinna pomóc w nawiązaniu współpracy z przedsiębiorstwami i innymi instytucjami z branży medycznej. 

Przeglądaj ofertę...

urzUniwersytet Rzeszowski został powołany na mocy ustawy 1 września 2001 r. Uczelnia powstała z trzech samodzielnych jednostek: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filii w Rzeszowie oraz Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im.Hugona Kołłątaja w Krakowie.