Aktualności

Cele realizowane przez klaster

Andrzej Bąk

Stowarzyszenie Klaster Technologie w Medycynie – TECHNOMED został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.08.2016 pod numerem KRS 0000634788 na podstawie przeprowadzonego w czerwcu 2016 zebrania założycielskiego. Stowarzyszenie powstało jako wspólna inicjatywa Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej oraz podkarpackich szpitali i przedsiębiorstw braży związanej z medycyną technologiami medycznymi.

Zasadniczymi celami realizowanymi przez Klaster TECHNOMED są:

  1. Rozwój badań w zakresie szeroko pojętej medycyny oraz technologii stosowanych w medycynie,
  2. Stosowanie w medycynie rozwiązań i technik z zakresu diagnostyki wspomaganej komputerowo, systemów przetwarzania danych w tym obrazów 3D oraz sposobów obróbki danych w celu wytwarzania prototypów wspomagających procesy medyczne: diagnozowanie, planowanie operacji, przebieg operacji oraz rehabilitację,
  3. Rozwój rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie projektowania systemów wspomagających leczenie i rehabilitację osób o ograniczonej zdolności ruchowej, oraz osób ze schorzeniami innych układów i narządów
  4. Wdrażanie i propagowanie technologii wpływających pozytywnie na jakość życia i zdrowie obywateli,
  5. Banie technologii w zakresie zdrowego trybu życia i ekologii,
  6. Badanie biotechnologii powiązanych ze zdrowym trybem życia,
  7. Ropagowanie wiedzy w zakresie zdrowia, zapobiegania chorobom, rehabilitacji i pomocy ludziom niepełnosprawnym,
  8. Edukację personelu medycznego i pacjentów w zakresie realizacji celów statutowych
  9. Rozpowszechnienie idei stowarzyszenia
  10. Wspieranie działalności naukowo-badawczej członków stowarzyszenia w zakresie udziału w konferencjach i sympozjach naukowych oraz działalności publikacyjnej i wydawniczej
Kategoria: